Szétszórt csontjaink

2011.10.21.


Csorba Béla cikkeinek gyűjteménye

Szétszórt csontjaink

Megjelent könyv alakban Csorba Béla azon cikkeinek gyűjteménye, amelyeket az utóbbi években írt 1944/45 tragikus eseményeiről és a járeki haláltáborról. A könyv a Járekon meghalt magyarok (felnőttek és gyerekek) eddig legteljesebb listáját is tartalmazza, valamint a német, magyar és vegyesházasságokból származó csecsemőáldozatokét is. Fény derül a Temerinben kivégzett magyar repülősök pontos kilétéről, a romániai Ótelekről idemenekült katonaszökevények tragikus sorsáról, valamint a temerini áldozatok halálára vonatkozó dokumentumok politikai célú meghamisításáról is. A Temerini Újság nyomdájában készülő könyvet 2011. 28-án mutatták be októberTemerinben.

Szétszórt csontjaink

Könyvbemutató

Újvidék 2011. november 14.

A fenti címmel a közelmúltban jelent meg Csorba Béla író új könyve, amely tartalmazza cikkeit, tanulmányait 1944–45-ről (a szerző kiadásában). E kiadványt mutatta be az Újvidéki Magyar Olvasókör hétfőn este a Városi Könyvtár Petőfi Sándor fiókkönyvtárában. A szépszámú érdeklődő látogató körében Matuska Mária, a társulat elnöke elsőként méltatta a dokumentum értékű könyvet, amely feltárja a német–magyar sorsközösség tragédiáját a járeki táborban.

Pastyik László bibliográfus kérdéseit Csorba Béla és Matuska Márton publicista, kutató válaszolták meg. Mindhárman együtt- Dante kifejezésével élve- ajtót nyitottak a pokol "bugyraiba", illetve a délvidéki magyarok könyörtelen pusztításának a történetébe. A szerző a könyvében és az esten számba vette a Temerinből és más helységekből a járeki haláltáborba került és ott kivégzett különböző korosztályú felnőtteket és gyerekeket. Megállapította: "Járek magyar gyermektemető is". A hiteles adatokat kutatásai során a tábori halotti anyakönyvből merítette. Mint mondta, két évtizede foglalkozik az 1944/45-ös jugoszláv kommunista partizánterror magyarellenes vonatkozásainak a kutatásával. Beszélgető társaival együtt megjegyezte, hogy a szakavatott történészek közül kevesen foglalkoztak a valós történések feltárásával, kivételt képez dr. Mészáros Sándor. Mind a szerb, mind a magyarországi akadémiák, tudományos intézetek és a hivatalosan kinevezett bizottságaik késleltetik a tényfeltárást. E téma hiányzik a tankönyvekből és a köztudatból is.

Az esten a szerző köszönetet mondott munkatársainak, elsősorban Ádám Istvánnak, a temerini tájház gondnokának, aki a TAKT elnöke is (vele a néprajzi kutatások alkalmával ismerkedett meg).

E rendezvényen Drozdik-Popović Teodóra alkalmi énekeket adott elő. (MSZ)

Csorba Béla: Szétszórt csontjaink


Galéria

Gulág Emlékbizottság
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Nemzeti Együttműködési Alap
Polgári Magyarországért Alapítvány
NKA
MTI