„Akikért nem szólt a harang”

2019.11.14.


Szentmise és megemlékezés
2019. november 24.

„Akikért nem szólt a harang”

az 1944-45-ös DÉLVIDÉKI VÉRES ESEMÉNYEK 75. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

az áldozatok emlékére** és a Délvidékről szervezetten érkező ~ 300 zarándok tiszteletére **

**SZENTMISE **

Időpont: 2019. november 24. 13 óra 15 perc

Helyszín: Szent István-bazilika

(Budapest, V. Szent István tér)

A misét celebrálja:** Dr. BÁBEL BALÁZS kalocsa-kecskeméti érsek**

Concelebrálnak: dr. Juhász Gábor vizafogói és Zélity Mihály bezdáni plébánosok

Közreműködik: Hunyadi Gábor kántor

A szentmise nyilvános.


**Megemlékezés **

Köszöntőt mond: Schmittné Makray Katalin, a rendezvény védnöke

Közreműködnek: Varga Miklós előadóművész és a Csátaljai Székely Népdalkör

A zarándokokat fogadja: Csibi Krisztina, a Magyarság Háza Igazgatója

A megemlékezés zártkörű.

"A délvidéki magyarok tízezrei ellen elkövetett kommunista népirtás bűn volt.

Ennek megállapításához és kimondásához nem szükséges semmi más, csak józanész és keresztény erkölcs. Nem szükséges, hogy a magyar és a szerb utókor, politikusok és történészek számháborút folytassanak egymással, nem szükséges áldozati véralgebrát folytatni, nem szükséges kölcsönös szenvedéstörténeti versengésbe fogni, és nem szükséges bármikor visszájára fordítható történelmi ok-okozati összefüggésekbe bonyolódni. Mindez nem szükséges ahhoz, hogy józan eszünk és keresztény erkölcsünk alapján megállapíthassuk: ami 1944–45 fordulóján a délvidéki magyarsággal történt, az Isten és ember előtt is bűn volt."

Kövér László, a rendezvény fővédnöke.

A szentmisét és a Délvidékről érkező ~300 zarándok programját a Keskenyúton Alapítvány és a Magyarság Háza szervezi a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával.

További információ: keskenyut@magecon.hu; +36 30 358 0901

Gulág Emlékbizottság
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Nemzeti Együttműködési Alap
Polgári Magyarországért Alapítvány
NKA
MTI