PÁLYÁZAT
KU2013/02


A pályázat célja magyarországi egyetemeken tanuló diákok XX. századi történelmi ismereteinek bővítése, különös tekintettel az 1944-45-ös délvidéki magyar atrocitásokkal kapcsolatos tudás megszerzésére délvidéki tanulmányút keretében.  

KU2013/02. PÁLYÁZAT

1.         A Pályázat célja

A Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) nyílt pályázati felhívást hirdet a délvidéki (vajdasági) magyarság történelmével kapcsolatos ismeretek bővítésére

A pályázat célja magyarországi egyetemeken tanuló diákok XX. századi történelmi ismereteinek bővítése, különös tekintettel az 1944-45-ös délvidéki magyar atrocitásokkal kapcsolatos tudás megszerzésére délvidéki tanulmányút keretében. 

2.      A pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak egyetemi diákcsoportok

3.      Pályázható támogatás

3.1. Jelen pályázati felhívás nyertes pályázatának finanszírozása az Alapítvány részére 2012. évben, a Magyar Országgyűlés által nyújtott működési támogatás terhére történik, összesen 220.000 Ft értékben.

3.2.    A pályázat személyi feltételei:

  • A pályázatot legkevesebb 22, legfeljebb 44 magyarországi, felsőfokú, nappali rendszerű oktatásban résztvevő diák, szervezett diákcsoportként nyújthat be.  

3.3.    A pályázat megvalósításának fő technikai feltételei:

  • A pályázat keretében a pályázó magyarországi diákcsoport Szerbia magyarlakta területére szervezett  csoportos tanulmányi  kirándulásra kérhet támogatást.
  • A pályázat abban az esetben valósul meg, ha a pályázó diákcsoport részt vesz  az Alapítvány által készített útiterv szerinti ismeretterjesztő tanulmányúton, és minimum egy éjszakát eltölt Szerbiában
  • Az Alapítvány szakértői a tanulmányút során jelen pályázat keretein felül ismeretterjesztő előadásokat (minimum két helyszínen) tartanak a résztvevőknek.
  • Az utazás végén, a pályázat lezárásaként a résztvevők egyéni vagy csoport munkában készült, fényképekkel ellátott, írásos beszámolót nyújtanak be az útról, minimum 2 oldal ~8800 karakter terjedelemben, nyomtatott és elektronikus formában.   

3.4.    A pályázat pénzügyi feltételei:

  • Egy pályázat keretében egyszeri, vissza nem térítendő támogatás nyerhető el, mely nem haladhatja meg a 10.000.- forint/utazó diák összeget.
  • Pályázni kizárólag a tanulmányi kirándulás támogatására lehet, csoportos utazás keretében, az alapítvány honlapján javasolt útiterv alapján

4.      A pályázat benyújtásának alaki és formai követelményei

4.1.   A pályázat benyújtása kizárólag az Alapítvány email címére eljutatott írásos úton lehetséges: keskenyut@magecon.hu

4.2.   A pályázatnak a pályázat kiírójához történő végső beérkezési ideje 2013. április 15. (hétfő), 24 óra.

4.3.   A beérkező pályázatok elbírálását az Alapítvány szakértői testülete végzi el, az eredményről a nyertes pályázót email formájában értesíti. A pályázat eredményét az Alapítvány honlapján 2013. április 30. 24 óráig közzéteszi.

5.      Kötelezően benyújtandó pályázati dokumentumok

  • A Pályázó diákcsoport nevét, címét, a csoport hivatalos képviselőjének személyi adatait, képviselői nyilatkozatát. A pályázatnak tartalmaznia kell a tanulmányi kiránduláson résztvevő csoport létszámát.

6.  Keskenyúton Alapítvány KU2013/02. pályázat letölthető:  

      http://keskenyut.hu/page/234/art/774/akt/1/html/pqlyqzat-ku2013/02.html  címről

6.1..  A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázótól további információt és dokumentumok becsatolását kérje.

6.2.   A pályázat benyújtása előtt felvilágosítás a keskenyut@magecon.hu címen kérhető.

7.       Adatvédelmi hozzájárulás

A pályázat beadásával a pályázó vállalja, hogy hozzájárul adatainak és a döntés tartalmának az Alapítvány internetes honlapján való nyilvános közzétételhez.

Budapest, 2013. március 17.

Cseresnyésné Kiss Magdolna
kuratóriumi elnök


Letölthető állományok:

plyzat_ku201302.pdf (267 kb)
ku2013-2programajnl.pdf (117 kb)
ku2013_2adatalap.pdf (180 kb)

 

Felhívások, események
Tüntetést szerveztek Újvidéken, az ártatlan áldozatok épülő emlékhelyénél 2022. július 11.
„Megkérdőjelezhetetlen az emlékhely létjogosultsága” 2022. július 12.
Tiltakozás a műemlék ellen 2022. július 11.
Minden ártatlan áldozat emlékhelye 2022. JÚLIUS 6.
"Polgári Magyarországért" díj a Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítványnak

Ma sem mondhatunk le az igazságról és az igazi emberi jogokról

Kronológia (1914-2016)
Folyamatosan frissülő naptár rovatunkban a délvidéki magyarság XX. századi történetében keresgélhet Vékás János és Mák Ferenc kronológiája alapján, kiegészítve azt az 1944-45-ös délvidéki magyarirtás közvetlen és részletes történéseivel.