Merjünk kicsik lenni!?

Papp Ferenc

Makovecz -torony vagy tábla?

A Magyar Szó olvasói a csütörtöki számból, az újvidéki oldalon közölt beszámolóból értesülhettek arról, hogy kedden, Kiss Gyula, a város képviselő-testületének tagja beszámolt munkájáról, s válaszolt az érdeklődőnek a Petőfi Sándor épületében tartott összejövetelen. A tudósítás az engem leginkább érdeklő kérdésről ezt közli: „A második világháború után kivégzett ártatlan magyar áldozatok számára egy emléklap elhelyezését tűzték ki célul, amit a Futaki úti temetőben a kápolna oldalába helyeznének el.” A tudósítás nem említette, de a „tűzték ki célul” alatt a Vajdasági Magyar Szövetséget lehetett érteni.
Magam is ott voltam a képviselő úr jelenlétében lezajlott eseményen, hallottam a beszámolóját, s az e kérdésben kifejtetteknek valóban ez volt a lényege.
Újvidéken két razzia volt a második világháború idején. Azt egyik 1942-januárjában, a másik 1944 végén, de az akkor elkezdett tömegirtás eltartott 1945 elejéig. Az elsőnek van méltó emlékszobra, a másodiknak nincsen.
Huszonkét éve tartunk a temetőben megemlékezést áldozatainkról. Mindig restelkedve állunk a csonka turul-szobor előtt, amelyet az ott levő, az első világháború elesett katonái számára létesített katonatemető központi emlékműveként állítottak egykoron.
Az első tisztelgésünk előtti napokban ástuk ki az egész katonatemető területét elborító városi szemét alól, s állítottuk fel ideiglenesen. Kezdettől fogva azt terveztük, hogy ott kell felállítani az Újvidéken lemészárolt áldozataink méltó emlékművét, de várni kellett az alkalomra. Más alkalmas hely ugyanis nincsen Újvidéken, mert itt minden tömegsírt megsemmisítettek már. Időközben, 2000-ben, a nemrégen elhunyt Makovecz Imre, személyes kérésemre megtervezte a csakugyan méltó emléktornyot, amely mind szimbolikájában, mind művészileg párja lehet az első újvidéki razzia áldozatai emlékművének, amely, mint közismert a Duna partján épült a városban.
Tizenkét éve vívjuk küzdelmünket, hogy engedélyt szerezzünk a várostól ennek a megépítésére. Nagy biztatást kaptunk másfél évvel ezelőtt, amikor Schmitt Pálné Makray Katalin, Magyarország elnökének felesége védnökséget vállalt felette.
A képviselő úr okfejtéséből számomra az derült ki, hogy pártja ellenzi a torony építését, egyszerű táblát akarnak csupán állítani a temetőkápolna falára. Arra szeretnék választ kapni, ez az ő személyes állásfoglalása csupán, vagy nekünk, emléktorony-pártiaknak nem is a városi hatósággal, hanem a Vajdasági Magyar Szövetséggel szemben kell megküzdenünk a tervezett szobor megépítéséért?

Papp Ferenc a megemlékezések szervezője

Hivatkozás: magyarszo.com/fex.page:2012-03-01_Alaposan_kifaggattak.xhtml
Galéria

 

Felhívások, események
Tüntetést szerveztek Újvidéken, az ártatlan áldozatok épülő emlékhelyénél 2022. július 11.
„Megkérdőjelezhetetlen az emlékhely létjogosultsága” 2022. július 12.
Tiltakozás a műemlék ellen 2022. július 11.
Minden ártatlan áldozat emlékhelye 2022. JÚLIUS 6.
"Polgári Magyarországért" díj a Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítványnak

Ma sem mondhatunk le az igazságról és az igazi emberi jogokról

Kronológia (1914-2016)
Folyamatosan frissülő naptár rovatunkban a délvidéki magyarság XX. századi történetében keresgélhet Vékás János és Mák Ferenc kronológiája alapján, kiegészítve azt az 1944-45-ös délvidéki magyarirtás közvetlen és részletes történéseivel.