A zentai Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
a levéltári kutatások és a visszaemlékezés-gyűjtés központja


2011. július 25.
A vajdasági Magyar Nemzeti Tanács a Vajdasági Magyar Művelődési Intézetet (Zenta) bízta meg a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság keretében folyó levéltári kutatások és visszaemlékezés-gyűjtés logisztikai és pénzügyi koordinálásával, a munka eredményeinek megőrzésével és hozzáférhetővé tételével. Ezzel létre jött a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság 2011 januárjában elfogadott programjában meghatározott kutatómunka intézményi háttere.
A projekt célja feltárni a – főleg – magyar lakosság ellen 1944–1948 folyamán a Vajdaság településein elkövetett gyilkosságok és más megtorló intézkedések levéltári forrásait, összeállítani az áldozatok minél teljesebb névsorát, összegyűjteni a szemtanúk, kortársak visszaemlékezéseit. A munkálatok kereteit a Bizottság társelnökeinek közös nyilatkozata és Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, valamint Glatz Ferenc az MTA Történettudományi Intézete mint kutatási háttérintézmény igazgatójának megállapodása határozza meg. A levéltári kutatások a belgrádi központi levéltárakban, a Vajdasági Tartományi Levéltárban és a regionális (volt járási) levéltárakban a közelmúltban már megindultak, megkezdődött az áldozatok adatait tartalmazó adatbázis összeállítása és a helyi katonai és közigazgatási szervek iratainak számbavétele. A levéltári kutatómunka szakmai koordinálását Mezei Zsuzsanna újvidéki főlevéltáros és Fodor István zentai levéltár-igazgató végzik levéltárosok és helytörténészek bevonásával. A visszaemlékezés-gyűjtést (oral history) a Kiss Lajos Néprajzi Társaság szakemberei Papp Árpád főmuzeológus irányításával folytatják. Az MTA Történettudományi Intézetének munkatársai (együttműködve a MTA Néprajzi Intézetével) folyamatosan biztosítják a levéltári kutatások és a visszaemlékezés-gyűjtés módszertani támogatását. A projekt eredményeinek elektronikus és nyomtatott formában történő folyamatos közzététele széles körben dokumentálja a nyilvánosság számára a tragikus történeti események részleteit, lehetővé teszi azok tudományos feldolgozását.

Letölthető állományok:

218-11-ii-13_avb_korlevel.pdf (137 kb)

 

Felhívások, események
Tüntetést szerveztek Újvidéken, az ártatlan áldozatok épülő emlékhelyénél 2022. július 11.
„Megkérdőjelezhetetlen az emlékhely létjogosultsága” 2022. július 12.
Tiltakozás a műemlék ellen 2022. július 11.
Minden ártatlan áldozat emlékhelye 2022. JÚLIUS 6.
"Polgári Magyarországért" díj a Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítványnak

Ma sem mondhatunk le az igazságról és az igazi emberi jogokról

Kronológia (1914-2016)
Folyamatosan frissülő naptár rovatunkban a délvidéki magyarság XX. századi történetében keresgélhet Vékás János és Mák Ferenc kronológiája alapján, kiegészítve azt az 1944-45-ös délvidéki magyarirtás közvetlen és részletes történéseivel.