Véglegesen töröljék a kollektív bűnösséget!


Közlemény*

A szerb Hivatalos Közlönyben november 5-én, a 3877-es szám alatt közétett kormány határozat hatályon kívül helyezte a Megszállók és Segítőtársaik Vajdaságban Elkövetett Bűntetteinek Feltárását Végző Bizottság 2/45.számú, 1945. január 22-i határozatát, amellyel háborús bűnösnek nyilvánította avajdasági Zsablyai Járáshoz tartozó Csúrog Község valamennyi magyar és német nemzetiségű lakosát, valamint a Megszállók és Segítőtársaik Vajdaságban Elkövetett Bűntetteinek Feltárását Végző Országos Bizottság 1945. március 26-án kelt határozatát a vajdasági Titeli Járáshoztartozó Mozsor Község lakosait nemzeti hovatartozás alapján való háborúsbűnössé nyilvánításáról.

A magyar közösség elvárásai és az ígéretek ellenére, a határozatszerint az egykori zsablyai járás magyar lakosaira – koholt vádak alapján –kimondott ún. kollektív bűnösség vonatkozásában „csak a jövőre nézve állhat be jogkövetkezmény”. Más szóval, az 1944-45-ben ártatlanul kivégzett vagyelhurcolt magyarok, németek és más nemzetiségű lakosok esetében Szerbiajogrendje 2014. október 30-ig továbbra is fenntartja kollektív bűnösség elvét. Ez nem csupán a szerb alkotmánnyal, de a nemzetközi jog alapelveivel isellenkezik.

A több ezer életétől, anyagi, valamint emberi jogaitól megfosztott ártatlan áldozat miatt szükséges az ún. kollektív bűnösség elvének végleges kiiktatása aszerb jogrendszerből, amennyiben Szerbia csatlakozni kíván az Európai Unióországaihoz.

Követeljük, hogy:

1. a szerb kormány módosítsa azoktóber 30-i i ülésén hozott határozatot, olyan módon, hogy a két ominózushatározatot a keltezésük napjától fogva semmisítse meg, éspedig mindazonsérelmet szenvedett személyek tekintetében, akik ellen nem hoztak jogerős közigazgatásihatározatot, vagy bírósági ítéletet, illetve szabályos bírósági vagyközigazgatási eljárás során nem állapították meg, hogy háborús bűnt követtekel;

2. a szerb kormány javasolja az elkobzott vagyon visszaszármaztatásáról és a kárpótlásról szóló törvény módosítását, olyan módon, hogy nyisson új határidőt a visszaszármaztatási kérvények benyújtására;

 3. a Vajdasági Magyar Szövetség(VMSZ) elnöksége vitassa meg a szóban forgó határozatot és állapítsa meg azoknak a személyeknek a felelősségét, akik a határozat meghozatali folyamatában nem követelték a két korábbi határozat semmissé nyilvánítását;

4. a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) tűzze a következő ülésének napirendjére a határozatot és foglaljon állást a vajdasági magyarságot hátrányosan érintő következményeiről.

 

Újvidék, 2014.december 5.

 

Civil szervezetek:

– Árgus –Vajdasági Magyar Kisebbségjogi Civil Egyesület, Újvidék, mgr. Bozóki Antal,elnökíí
– Nagyapáti KukacPéter Magyar Hagyományőrző és Néprajzkutató Társulat – Topolya,
Kovács László elnök
– ÚjvidékiDiáksegélyező Egyesület (ÚDE), Újvidék, Matuska Márton, elnök
– Újvidéki Magyar Olvasókör (ÚMO), Újvidék, Matuska Mária, elnök
– Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete (VMPE), Újvidék, Nagy Margit, elnök
Vox Humana Emberbaráti Társulat, Topolya, SíposPiroska elnök
– Historiae,
Óbecsei Hagyományőrző ésTörténeti Társulat, Óbecse, Tari István, elnök
Keskenyúton Alapítvány, Cseresnyésné Kiss Magdolna kuratóriumi elnök, Budapest

 Pártok:
– Csonka Áron, Vajdasági MagyarokDemokratikus Közössége (VMDK), Ada, elnök

– Csorba Béla,Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP), Temerin, elnök


Magánszemélyek:

– Dr. Vivod Mária, Újvidék

 

__________

* A közlemény nyitva áll minden további támogató szervezet és magánszemély számára.

Az aláírási vagy támogatási szándék jelzését a bozoki@EUnet.rscímre várjuk.

 

Felhívások, események
Tüntetést szerveztek Újvidéken, az ártatlan áldozatok épülő emlékhelyénél 2022. július 11.
„Megkérdőjelezhetetlen az emlékhely létjogosultsága” 2022. július 12.
Tiltakozás a műemlék ellen 2022. július 11.
Minden ártatlan áldozat emlékhelye 2022. JÚLIUS 6.
"Polgári Magyarországért" díj a Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítványnak

Ma sem mondhatunk le az igazságról és az igazi emberi jogokról

Kronológia (1914-2016)
Folyamatosan frissülő naptár rovatunkban a délvidéki magyarság XX. századi történetében keresgélhet Vékás János és Mák Ferenc kronológiája alapján, kiegészítve azt az 1944-45-ös délvidéki magyarirtás közvetlen és részletes történéseivel.