Bibliográfia (2011-ig)

Stella Szonja

2011.06.20.


Bibliográfia (2011-ig)

Legfontosabb munkák:

 • Matuska Márton: A megtorlás napjai. Ahogy az emlékezet megőrizte. (Forum, Újvidék, 1991)
 • Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva. Délvidéki fátum 1944-1945. I. Bácska; II. Bánság, Szerémség, Baranya, Muravidék (Hatodik síp alapítvány, Budapest, 1995)
 • Rémuralom a Délvidéken: tanulmányok, emlékezések, helyzetértékelések az 1944/45. évi magyarellenes atrocitásokról [Szerk.: Csorba Béla, Matuska Márton, Ribár Béla] (Atlantis Kiadó, Újvidék, 2004)

További áttekintő munkák:

 • Magyar tragédia 1944-1947. [Szerk.: Schmidt Mária, Halmy Kund] (XX . Század Intézet, Budapest, 2011)
 • Vékás János: Magyarok a Vajdaságban 1944-1954. Kronológia. (VMMI, Zenta, 2011)
 • A. Sajti Enikő: Bűntudat és győztes fölény: Magyarország, Jugoszlávia és a délvidéki magyarok (SZTE Törttud. Doktori Isk., Szeged, 2010)
 • A. Sajti Enikő: Mit tudunk a "még hidegebb napok"-ról? A délvidéki megtorlás magyar áldozatai. In: História 2010/1-2, pp. 37-43.
 • Hornyák Árpád: Találkozások- ütközések. Fejezetek a 20. századi magyar–szerb kapcsolatok történetéből. (Bocz Nyomdaipari Kft., Pécs, 2010)
 • A Délvidéki Magyarok rövid története. https://www.hunsor.se/hu/delvidek/delvidektortenete.htm
 • Galánta Gergely: Adalékok a délvidéki háborús bűnösök Jugoszláviába irányuló kiadatási eljárásaihoz In: Limes, 2009/3. pp. 177–202.
 • Gulyás László: Hány magyar áldozata volt a délvidéki vérengzésnek? In: Rubicon, 2009/5, p. 39.
 • A. Sajti Enikő: Hány magyar áldozata volt a partizánmegtorlásoknak a Délvidéken? Historiográfiai áttekintés In: Limes, 2009/3sz., pp. 117-132.
 • A. Sajti Enikő: Még hidegebb napok. Megtorlás a Délvidéken. In: Rubicon, 2009/5, pp. 30-38.
 • Matuska Márton: A délvidéki magyarság tragédiája. In: Rubicon, 2009/5. pp. 46-47.
 • Mészáros Zoltán: Az 1944-1945-ös vérengzések nyoma a jugoszláv állami propagandában. In: Limes, 2009/3. pp. 141–154.
 • Kovács Csaba: A délvidéki magyarok történeti emlékezete és identitása a terület-visszacsatolás és az 1944-45-ös atrocitások kapcsán. In: Limes, 2009/3. pp. 203–223.
 • Sebők László: Fogyadozó magyarság. A vajdasági magyar népességcsökkenéséről. In: Rubicon, 2009/5. pp. 52-53.
 • Seres Attila: Bukovinai székelyek a Bácskában 1941–1944. Iratok a Szent László Társulat levéltárából. In: Limes, 2009/3. pp. 155–176.
 • A. Sajti Enikő: Bűntudat és győztes fölény: Magyarország és Jugoszlávia 1945-1947. In: Bennünk élő múltjaink: történelmi tudat kulturális emlékezet. [szerk. Papp Richard, Szarka László]. (Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2008) pp. 203-210.
 • Mák Ferenc: A délvidéki magyarság válogatott történeti és honismereti bibliográfiája. (Forum, Újvidék, 2008)
 • A. Sajti Enikő: Legrosszabb álmaink. (2008) In: [https://www.hunsor.se/kitekinto/legroszabbalmaink.htm]
 • Mészáros Zoltán: A korai titoizmus propagandája. (Életjel, Szabadka, 2008)
 • Bozóki Antal: A vajdasági magyarok helyzete 2008 végén. In: https://www.hunsor.se/dosszie/delvidekihelyzet2008.pdf
 • Matuska Márton: A békülés útja a szembenézés. In: Együttélésre ítélve: a szerb-magyar együttélésről szervezett szeminárium válogatott referátumainak gyűjteménye, 2004-2006. [szerk. Guszton András, Slavko Vrhovac] (Esély a Stabilitásra Közalapítvány, Temerin, 2007) pp. 56-65.
 • Bozóki Antal: Magyarok a Vajdaságban. (2007) In: https://www.hunsor.se/dosszie/boz_magyarokavajdasagban.pdf
 • Kovács Nándor: A látszat mögött húzódó feszültség. In: Hét Nap. Szabadka, 2005. XII. évf. 5.
 • Friedrich Anna: Annyi magyar, ahány betelepült menekült a Vajdaságban. In: Családi Kör, 2005 In: https://www.hunsor.se/dosszie/annyimagyarannyibetelepultvajdasagban.pdf
 • Szondi Ildikó: A Délvidék nemzetiségi demográfiai adatai, különös tekintettel a magyarság adataira. (SZTE ÁJK Tud. Biz., Szeged, 2005)
 • A. Sajti Enikő: A délvidéki magyarok kisebbségstratégiái, 1944-1947. In: A Kárpát-medence népeinek együttélése a 19-20. században: tanulmányok. [szerk. Egry Gábor, Feitl István]. (Napvilág, Budapest, 2005) pp. 214-222.
 • Istina... Međunarodni naučni skup. (Skupstina AP Vojvodine, Novi Sad, 2004)
 • A. Sajti Enikő: Hungarians in the Voivodina 1918-1947. (Columbia University Press, New York, 2003)
 • A. Sajti Enikő: Impériumváltások, revízió és kisebbség: magyarok a Délvidéken 1918-1947. In: Volt egyszer egy ország: Jugoszlávia létrehozása és széthullása. (Logos, Tóthfalu, 2003) pp. 101-121.
 • A. Sajti Enikő: Magyar - horvát államközi kapcsolatok (1941-1944). In: Életünk Kelet-Európa: tanulmányok Niederhauser Emil 80. születésnapjára. [szerk. Krausz Tamás, Szvák Gyula] (Pannonica, Budapest, 2003) pp. 9-13.
 • Arday Lajos: Magyarok a Délvidéken, Jugoszláviában. (BIP, Budapest, 2002)
 • Matuska Márton: Három mártírunk: Sörös Imre, Dupp Bálint, Nagy Győző. (Szabadegyetem, Subotica, 2002)
 • Courtois, Stéphane: A kommunizmus fekete könyve. (Nagyvilág, Budapest, 2001)
 • Dokumenti iz istorije Jugoslavie. IV. Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača iz Drugog svetskog rata. [Szerk.: Prof. Dr. Miodrag Ð. Zečević- Jovan P. Popović.] (ZAD, Beograd, 2000)
 • A. Sajti Enikő: Háború és kisebbségpolitika: magyarok és szerbek, 1941-1945. In: Magyarország a (nagy)hatalmak erőterében: tanulmányok Ormos Mária 70. születésnapjára. [szerk. Fischer Ferenc, Majoros István, Vonyó József]. (Univ. Press, Pécs, 2000.) pp. 37-42.
 • A. Sajti Enikő: Josip Broz Tito. (Pannonica, Budapest, 2000)
 • Révai Új Lexikona V. kötet, Cz–D. (Babits Kiadó, Szekszárd, 2000) [A cikk szerzője: Matuska Márton; délvidéki szakszerkesztő: Balázs-Arth Valéria, főszerkesztő: Kollega Tarsoly István]
 • Juhász József: Volt egyszer egy Jugoszlávia... (Aula, Budapest, 1999)
 • Források a Délvidék történetéhez. [szerk. Csorba Béla] (Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1997-1999)
 • Cirkl Zsuzsa- Fuderer László: Bácskai golgota- a vallásüldözés áldozatai. (Logos, Tóthfalu, 1998)
 • A. Sajti Enikő: Megtorlás vagy konszolidáció? Délvidék 1941-1944. In: The Holocaust in Hungary: fifty years later. [ed. by Randolph L. Braham a. Attila Pók.] (Rosenthal Inst. for Holocaust Studies, New York, 1997) pp. 379-388.
 • A. Sajti Enikő: Kényszerpályán: magyarok Jugoszláviában, 1918-1941. (Hispánia, Szeged, 1997)
 • Kasaš, Aleksandar: Mađari u vojvodini 1941-1946. (Filozofski Fakultet u Novom Sadu, odsek za Istoriju 1996)
 • Matuska Márton: Számvetés. In: https://www.huncor.com/delvidek4445/matuska.htm
 • Mészáros Sándor: Újvidéki hideg hetek 1944-ben. In: Regio- Kisebbség, politika, társadalom 1994. 5. évf. 1.
 • Matuska Márton: Hazánk, a mostoha: riportok a délvidéki és nem délvidéki magyarokról az 1992. évben. (Magyar Szó, Újvidék, 1994)
 • Ötvenezer magyar vértanú, tudósítás a jugoszláviai magyar Holocaustról, 1944-1992. [szerk. Kubinyi Ferenc]. (Argos, Budapest, 1993)
 • Szántó Konrád: A meggyilkolt katolikus papok kálváriája. (Mécses, Budapest, 1992)
 • Domonkos László: Magyarok a Délvidéken. (Zrínyi Kiadó, Budapest, 1992)
 • Fifty thousand Hungarian martyrs report about the Hungarian Holocaust in Jugoslavia, 1944-1992. (István Nyárádi, 1992) https://www.hunsor.se/dosszie/fiftythousandhungarianmartyrs.pdf
 • Juhász László: Barangolás a magyar múltban: ez volt a 20. század. Válogatás a Szabad Európa Rádió történelmi sorozatának 20. századi anyagából. (Antológia, Lakitelek, 1992)
 • Cseres Tibor: Vérbosszú Bácskában. (Magvető, Budapest, 1991)
 • Serbia ikomentari 1900/1991. (Zaduzbina Miloša Crnjanskog, Beograd, 1991)
 • A. Sajti Enikő: Nemzettudat, jugoszlávizmus, magyarság. (JATE, Szeged, 1991)
 • Nagy Ferenc: Küzdelem a vasfüggöny mögött. (Európa, Budapest, 1990)
 • Matuska Márton: Negyvenöt nap negyvennégyben. (Magyar Szó, Vajdaság, 1990 október-1991. február)
 • Karapandžić, Borivoje: Jugoslovensko krvavo proleće 1945. Titovi Katini i Gulagi. (Mladost, Beograd, 1990)
 • Urbán János: Parázsföld. (Művelődési Önigazgatási Érdekközösség, Kanizsa, 1988)
 • A. Sajti Enikő: Délvidék, 1941-1944: A magyar kormányok délszláv politikája. (Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1987)
 • Dombrády Lóránt- Tóth Sándor: A Magyar Királyi Honvédség 1919–1945. (Zrínyi kiadó, Budapest, 1987)
 • Jovanović, Isa: U službi revolucije. (Novi Sad, 1987)
 • Balogh Sándor: A népi demokratikus Magyarország külpolitikája, 1945– 1947. (Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1982)
 • Illés Sándor: Sirató. (Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1977)
 • Baki Ferenc- Vébel Lajos: A Petőfi-brigád: visszaemlékezések. (Forum, Novi Sad, 1968)
 • Burány Nándor: Összeroppanás. (Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1968)
 • Homonnay Elemér: Atrocities Committed by Tito''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''s Communist Partisans in Occupied Southern Hungary. (Ohio, Cleveland, 1957)
 • Szigethy György: Szemtanúja voltam Tito délvidéki vérengzésének. (KMV, Cleveland, 1956)
 • Sulyok Dezső: A magyar tragédia. A trianoni béke és következményei. (A szerző kiadása, Neewark, 1954)
 • Nagy Ferenc: The Struggle behind the Iron Curtain. (MacMillan, New York, 1948) [Magyar kiadás: Küzdelem a vasfüggöny mögött.(Európa, Budapest, 1990)]
 • Saopštenja zločinima okupatora i njihovih pomagača u Vojvodini. 1941–1944. (Novi Sad, 1946)

Hideg napok történetéhez kapcsolódó munkák:

 • Györkei Jenő: Idegen bírák előtt. Szombathelyi Ferenc újvidéki pere és kivégzése. (Zrínyi kiadó, Budapest, 2002)
 • Pihurik Judit: Hideg napok. Délvidék, 1941-1944. In: Rubicon, 2009/5. pp. 20-29.
 • Szombathelyi Ferenc visszaemlékezése 1945. [Szerk.: Gosztonyi Péter.] (Zrínyi kiadó, Budapest, 1990)
 • Cseres Tibor: Hideg napok. (Magvető, Budapest, 1964)
 • Buzási János: Az újvidéki razzia. (Kossuth Kiadó, Budapest, 1963)

Helytörténeti munkák (Községek szerint):

BAJMOK

 • Mementó 1944-1945. [szerk. Szabó József] (Vajdasági Magyar Helytörténeti Bizottság, Bajmok, 2010)
 • Mojzes Antal: Halottak napja Bajmokon. (Cnesa Kiadó, Bajmok, 1994)

BEZDÁN

 • Balla Ferenc- Balla István: A bezdáni vérfürdő, 1944. In: Honismeret, 2001/3.
 • Balla Ferenc- Balla István: Bezdán története a jugoszláv katonai közigazgatás bevezetésétől a termelő parasztszövetkezetek felbomlásáig (1944–1953). (3. köt. Logos, Tótfalu, 2001)

CSUROG, ZSABLYA, MOZSOR

 • Bakos Pál: Zsablya, 2005. november 5.: megemlékezés. (A szerző kiadása, Palánka, 2006)
 • Három zsablyai áldozat. "Az egész faluban lincshangulat uralkodott". Bakos Ferencné és Bakos Pál visszaemlékezése [közreadja: Matuska Márton] In: Rubicon, 2009/5. pp. 48-51.
 • Matuska Márton: Csurog, Zsablya, Mozsor: Vajdaság 1944/45. In: [https://www.hunsor.se/kitekinto/delvidek44ben.htm]
 • Matuska Márton: Hová tűntek Zsablyáról a magyarok? (VMDP Történelmi Bizottsága, Temerin, 2004)
 • Németh Zoltán: Első zsablyai rehabilitáció. In: Magyar Szó, 2010. április 30. [https://www.magyarszo.com/fex.page:2010-04-30_Elso_zsablyai_rehabilitacio.xhtml]
 • Teleki Júlia: A csurogi magyarok meghurcoltatása. In: Mementó 1944-45. [Szerk.: Szabó József] (Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság, Bajmok, 2010) pp. 35–43.
 • Teleki Júlia: A Tömegsír hangja. In: [https://www.hunsor.se/kitekinto/tomegsirhangja040525.htm]
 • Teleki Júlia: Hol vannak a sírok? Keresem az apám sírját. (Logos Grafikai Műhely, Tóthfalu, 1999)
 • Teleki Júlia: Január 23-án lesz hatvanhárom éve annak a szomorú napnak, amikor a csurogi magyarokat a járeki haláltáborba terelték a partizánok. In: Magyar Szó, 2008. január 22.
 • Teleki Júlia: Magyarítás a Délvidéken. In: [https://szentkoronaradio.com/node/25510]
 • Teleki Júlia: Visszatekintés a múltba. (Napló, Újvidék, 1996)
 • Ternovácz István: Pusztulj, kulák! Parasztsanyargatás a Vajdaságban (Hatodik Síp Alapítvány Budapest, 1996.)

KABOL

 • Horvát M. Orbán: Eltévedt hősök téves csatatéren. (Kárpátia Stúdió, Budapest, 2011)

MAGYARKANIZSA, ADORJÁN, MARTONOS

 • Forró Lajos: A halálba menetelők- avagy mindenki bűnös, aki magyar? In: Belvedere Meridionale Történettudományi folyóirat V. évf, 1-2. szám (1993. február-március) pp. 17-18.
 • Forró Lajos: Az 1944-1945-ös délvidéki megtorlások helytörténeti kutatásainak lehetőségei, lehetséges irányai. Magyarkanizsa, Adorján és Martonos vesztesége. In: Mementó 1944-45. [Szerk.: Szabó József], (Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság, Bajmok, 2010.) pp. 45–58.
 • Forró Lajos: Jelöletlen tömegsírok a Délvidéken. In: Belvedere Meridionale Történettudományi folyóirat VII. évf, 3-4. szám (1995. április-május) pp. 65-70.
 • Forró Lajos: Jelöletlen tömegsírok Magyarkanizsán, Martonoson, Adorjánon. (Szeged, 1995. II. bővített kiadás: Hálózat a Szabad Információért Alapítvány, Szeged, 2007)
 • Forró Lajos: Jelöletlen tömegsírok. In: Rubicon, 2009/5, pp. 40-44.
 • Forró Lajos: Jelöletlen tömegsírok. Magyarellenes jugoszláv atrocitások a Délvidéken, 1944. In: História, 2010/8. pp. 4–6.
 • Forró Lajos: Magyarellenes atrocitások a Délvidéken. In.: Dixit et salvavi animam meam. Tanulmányok a 65 éves Szegfű László tiszteletére. [Szerk.: Döbör András, Jancsák Csaba,
 • Forró Lajos: Magyarkanizsai áldozatok. In Rubicon, 2009/5. p. 45.
 • Forró Lajos: Megtorlás Martonoson a partizán iratok tükrében. In: Bácsország, 2010/2. pp. 40-47.
 • Kalmár Balázs: Impériumváltások Magyarkanizsán (Ókanizsán) 1918-1944. In: Bácsország 2005/2. pp. 4-17.
 • Kiss Gábor Ferenc, Zakar Péter] (Belvedere Meridionale, Szeged, 2007) pp. 369-382.

SZABADKA

 • Mementó. [szerk. Dr. Bogner István- Sinkovics Ferenc] (Az 1944-ben kivégzettek Szabadka város történelmi Emlékbizottsága, Szabadka, 2003)

SZENTTAMÁS

 • Pintér József: Szenttamás 1944 őszén. (1995 Hírmondó politikai hetilap)

SZIKICS

 • Hartmann, Nikolaus- Hartmann, Oswald- Hartmann, Roland- Mačković, Stevan- Pál Károly: Az igazság Szikics példáján. (Fórum, Újvidék, 2007)

SZIVÁC

 • Papp Imre: Ez a mi kálváriánk. (A szerző kiadása, Újvidék, 1999)

TEMERIN

 • Illés Sándor: Akikért nem szólt a harang. (Tevan Kiadó, Budapest, 1991)
 • Ádám István- Csorba Béla- Matuska Márton- Ternovácz István: A temerini razzia. (VMDP Történelmi Bizottsága, Temerin, 2001)
 • Csorba Béla: Szétszórt csontjaink. (A szerző kiadása, Temerin, 2011)

TORONTÁLVÁSÁRHELY

 • Matuska Márton: Megvert pásztorunk: adalékok Gachal János torontálvásárhelyi református püspök életrajzához. (Református Keresztyén Egyház, Bácsfeketehegy, 2008)

ZENTA

 • Molnár Tibor: Zenta és Magyarkanizsa községek II. világháborús hősi halottjai. (Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Köre, Zenta, 2003)
 • Szloboda János: Zentán történt ‘44-ben. (Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Újvidék, 1997; Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2005)
 • Molnár Tibor: Zenta 1944 őszén: a hatalomátvételtől a leszámolásig (1944. október 8.- 1944. november 9.) In: Limes, 2009/3. pp. 133–140.
 • Molnár Tibor: A zentai Városparancsnokság válogatott iratai 1944–1945. (Csongrád Megyei Levéltár- Zentai Történelmi Levéltár, Szeged–Zenta, 2011)

A témában megjelent filmek:

 • Sára Sándor: Keresztúton 1987.
 • Siflis Zoltán, Csorba Béla, Dudás Károly, Matuska Márton, Blaskó Márta: Temetetlen halottaink (Dokumentumfilm, 1991)
 • Tóth László: Bácskai tájkép bárányokkal. (Dokumentum játékfilm)
 • Tóth László: Csurog 1054 [szerb nyelven] (Dokumentumfilm)
 • Tóth László: Golyó és kalapács. [szerb nyelven] (Dokumentumfilm, 2006)
 • Tóth László: Egy kereszt Csurogon (Dokumentumfilm, 2007)
 • Tóth László: Csurog, Zsablya, Mozsor: Az egyházszakadástól a NATO bombázásig (Dokumentumfilm, 2008)
 • Tóth László: Sárvár angyalai (Dokumentumfilm, 2009)
 • Tóth László: Visszatérés a Mozsorba (Zsák Máté hazatér Mozsorra. Mozsori tájkép a kálváriáról.) (Dokumentumfilm, 2008)
 • Csikós Zsusza: Rehabilitáció. (Riportfilm a Vajdasági Levéltár anyagáról, 2009)
 • Forró Lajos: Jelöletlen tömegsírok. (Dokumentum játékfilm, 2009)
 • Forró Lajos: Halottak napja Bajmokon (Dokumentum játékfilm, 2010)
 • Hegyi Béla- Mohi Sándor: Békesség és minden jót! (Dokumentumfilm)
 • Hegyi Béla- Mohi Sándor: Miért fusson az ártatlan (Dokumentumfilm)
 • Hübsch Éva: Névtelenek (Kabol) (Dokumentumfilm, 2010)
 • Magyar Holokauszt - Szerbek magyarokat mészároltak Délvidéken- 1-2. rész (Múlt-kor c. műsor, MTV) [https://www.youtube.com/watch?v=r6Zu1ePlTw8; https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_546469&v=mqxDZJkibnU&src_vid=r6Zu1ePlTw8&feature=iv
 • Forró Lajos: Utolsó óráig (Mártír papok sorsa) (Dokumnetum film, 2014)


Galéria

Gulág Emlékbizottság
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Nemzeti Együttműködési Alap
Polgári Magyarországért Alapítvány
NKA
MTI