Áttörés a járeki emlékhely ügyében

Csorba Béla

2013. április 11.

   A Vajdasági Magyar Demokrata Párt kezdeményezésére április 10-én kolalíciós egyeztető tárgyalást tartottak a Temerint irányító politikai pártok és csoportosulások. Az egyeztetés célját a járeki tábor áldozatainak emlékére építendő emlékhely ügyének előmozdítása képezte. Ismeretes, hogy az egyszerűnek tűnő kegyeleti kérdésnek a megoldása évek óta alig mozdult el a holtpontról.

         Járekot (1906 és 1922, majd 1941 és 1944 között Tiszaistvánfalva) a berendezkedő kommunista hatóság speciális típusú gyűjtőtáborrá alakította át, mindenekelőtt az állampolgári jogaitól megfosztott dél-bácskai német lakosság, majd röviddel ez után a Csurogról, Zsablyáról és Mozsorról elűzött magyarok számára. A tábor halotti anyakönyveinek tanúsága szerint 1944 decemberétől 1946 áprilisáig az embertelen bánásmód, az éhezés és a járványos betegségek következtében  összesen 6.429 internált – köztük mintegy ezer gyermek – veszítette életét. Mint azt magyar és ezúttal szerb részről is hangsúlyozták, emlékük nem veszhet feledésbe – mindez nem is elsősorban politikai kérdés, hanem annál több: civilizációs követelmény, és összhangban van a történelmi megbékélési törekvésekkel.

       Az elmúlt években mind a VMDP, mind pedig a Duna Menti Svábok Világszervezetének képviselői többször kezdeményezték egy a mai kor elvárásainak megfelelő, szilárd alapanyagú emlékhely kialakítását, erőfeszítéseik, kezdeményezéseik azonban nem találtak kellő visszhangra, sőt, egyesek részéről olykor makacs ellenállásba ütköztek. Ebben a tekinteten mindenképpen áttörésnek tekinthető a községet irányító hat párt és csoportosulás  konszenzussal elfogadott határozata, mert ezzel reményeink szerint végleg elhárult a politikai akadálya egy megfelelő emlékhely és emlékkereszt kialakításának illetve felállításának azon a községi tulajdonban levő parcellán, ahol újabb időkben – 2011 óta -- megemlékezéseinket, kegyeleti rendezvényeinket tartjuk, és ahová a külföldre szakadt egykori táborlakók valamint a tömegsírokban nyugvó áldozatok hozzátartozói évente elzarándokolnak.

Galéria

 

Felhívások, események
Szakály Sándor a történelemoktatásról és a történelmi ismeretterjesztésről
Keresztszentelési ünnepség az Európa Kollégiumban
Nemzeti Emlékezet Napja 2017.
Délszobra, én itt állok hallgatag,
Rákospalotán a Vándorkiállítás 2017. június 1– július 15-ig
Rendezvény a NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA alkalmából 2017. május 30. 18 óra
Kronológia (1914-2016)
Folyamatosan frissülő naptár rovatunkban a délvidéki magyarság XX. századi történetében keresgélhet Vékás János és Mák Ferenc kronológiája alapján, kiegészítve azt az 1944-45-ös délvidéki magyarirtás közvetlen és részletes történéseivel.