A Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány közleményea Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából

A Vajdaságban  Temerinben, Óbecsén, Szabadkán évek óta verik, zaklatják a magyarokat. Teszik ezt etnikai alapon, vagy megélhetési bűnözésként?

2009-ben magyar-szerb akadémiai vegyes bizottságot hívtak életre az 1944-45-ös délvidéki magyar-irtás eseményeinek feltárására.

A Magyar Országgyűlés elnökének segítségével, civil kezdeményezésre 2011-ben a kommunizmus délvidéki áldozataira emlékezhettünk a Magyar Országházban. A Terror Háza Múzeum időszaki kiállítással tisztelgett a kommunizmus délvidéki magyar és nem magyar áldozatai előtt.

2011-ben tudományos történész konferencián is végleg kimondatott, hogy ártatlan  magyar civilek tízezreit irtották ki, üldözték el szülőföldjükről a Délvidéken a J.B. Tito kommunista partizánjai, a térség délszlávosítása érdekében.   

2012 szeptemberében így fogalmazták meg a titói kommunista vérengzések történetének lezárásával kapcsolatos elvárásaikat a ma is Délvidéken élőket képviselő pártok, civil szervezetek:  

„A szerbiai parlament fogadjon el nyilatkozatot, amely elítéli az 1944/45-ös délvidéki, a magyarokat érintő vérengzéseket, kinyilvánítja a bocsánatkérést, biztosítja az áldozatoknak kijáró végtisztesség és a méltó megemlékezés jogát. Tegye lehetővé a második világháború áldozatainak emlékmű emelését minden helységben, ahol tömegsír van, a még titkos dossziék és levéltárak megnyitását, segítse az említett események kutatását, valamint tegye lehetővé a besúgók névsorához való hozzáférést és indítson eljárást az atrocitások életben lévő elkövetői ellen.”

Kérdés, hogy 2013 a történelmi megbékélés éve lesz-e? Milyen áron? Elfogadjuk a bizottság szerb történészeinek kutatási eredményeit a 10 ezer magyar áldozatról? Elfogadjuk nagyapáink bűnösségét utólag gyártott feljelentések alapján? Elfogadjuk talán azt is, hogy az 1942-es razziának több mint 10 000 ezer áldozata volt? Elfogadjuk, hogy a kegyetlenül megkínzott magyarok tömegsírjai felett buszpályaudvarok vannak? Elfogadjuk a szándékosan elnyújtott rehabilitációs eljárásokat, a kárpótlás szinte lehetetlen voltát?    

   Elfogadjuk, hogy 2013-ban újra tovább kicsinyíthetik a kommunizmus bűneit?

Ha ezt tesszük, tovább rontjuk a magyar nemzetiségű honfitársaink sorsát a Vajdaságban. Akaratlanul is alapot teremtünk a további magyar-veréseknek, jóváhagyjuk a második világháború jugoszláv/szerb kommunista felfogású történelmét. Sőt, a szerb lakosságban mi magunk erősíthetjük egy bűnös magyar nemzetről alkotott hamis képet.  Attól tartunk, hogy a látványos politikai  megbékélés után is újabb és újabb  magyar-verő hétköznapok következnek  Temerinben, Szabadkán, Óbecsén és bárhol a Vajdaságban!  

Dr Botlik József tiszteletbeli elnök, Matuska Márton elnök, Cseresnyésné Kiss Magdolna elnök

 

Felhívások, események
„AKIKÉRT NEM SZÓLT A HARANG”

"Kedves testvérek, köszönöm nektek, hogy eljöttetek Délvidékről,

Könyvbemutató és emlékérem átadás Temerinben 2021. május 28. 17 óra
A Magyar Országgyűlésbe behívott délvidéki felsőházi és képviselőházi tagok Részletek Botlik József: Nemzetünket szolgáták című kötetből
Keskenyúton Emlékérem 2020 a temerini Szabó család a díjazott
„Akikért nem szólt a harang”
2020. november 29.
Kronológia (1914-2016)
Folyamatosan frissülő naptár rovatunkban a délvidéki magyarság XX. századi történetében keresgélhet Vékás János és Mák Ferenc kronológiája alapján, kiegészítve azt az 1944-45-ös délvidéki magyarirtás közvetlen és részletes történéseivel.