Merjünk kicsik lenni!?

Papp Ferenc

Makovecz -torony vagy tábla?

A Magyar Szó olvasói a csütörtöki számból, az újvidéki oldalon közölt beszámolóból értesülhettek arról, hogy kedden, Kiss Gyula, a város képviselő-testületének tagja beszámolt munkájáról, s válaszolt az érdeklődőnek a Petőfi Sándor épületében tartott összejövetelen. A tudósítás az engem leginkább érdeklő kérdésről ezt közli: „A második világháború után kivégzett ártatlan magyar áldozatok számára egy emléklap elhelyezését tűzték ki célul, amit a Futaki úti temetőben a kápolna oldalába helyeznének el.” A tudósítás nem említette, de a „tűzték ki célul” alatt a Vajdasági Magyar Szövetséget lehetett érteni.
Magam is ott voltam a képviselő úr jelenlétében lezajlott eseményen, hallottam a beszámolóját, s az e kérdésben kifejtetteknek valóban ez volt a lényege.
Újvidéken két razzia volt a második világháború idején. Azt egyik 1942-januárjában, a másik 1944 végén, de az akkor elkezdett tömegirtás eltartott 1945 elejéig. Az elsőnek van méltó emlékszobra, a másodiknak nincsen.
Huszonkét éve tartunk a temetőben megemlékezést áldozatainkról. Mindig restelkedve állunk a csonka turul-szobor előtt, amelyet az ott levő, az első világháború elesett katonái számára létesített katonatemető központi emlékműveként állítottak egykoron.
Az első tisztelgésünk előtti napokban ástuk ki az egész katonatemető területét elborító városi szemét alól, s állítottuk fel ideiglenesen. Kezdettől fogva azt terveztük, hogy ott kell felállítani az Újvidéken lemészárolt áldozataink méltó emlékművét, de várni kellett az alkalomra. Más alkalmas hely ugyanis nincsen Újvidéken, mert itt minden tömegsírt megsemmisítettek már. Időközben, 2000-ben, a nemrégen elhunyt Makovecz Imre, személyes kérésemre megtervezte a csakugyan méltó emléktornyot, amely mind szimbolikájában, mind művészileg párja lehet az első újvidéki razzia áldozatai emlékművének, amely, mint közismert a Duna partján épült a városban.
Tizenkét éve vívjuk küzdelmünket, hogy engedélyt szerezzünk a várostól ennek a megépítésére. Nagy biztatást kaptunk másfél évvel ezelőtt, amikor Schmitt Pálné Makray Katalin, Magyarország elnökének felesége védnökséget vállalt felette.
A képviselő úr okfejtéséből számomra az derült ki, hogy pártja ellenzi a torony építését, egyszerű táblát akarnak csupán állítani a temetőkápolna falára. Arra szeretnék választ kapni, ez az ő személyes állásfoglalása csupán, vagy nekünk, emléktorony-pártiaknak nem is a városi hatósággal, hanem a Vajdasági Magyar Szövetséggel szemben kell megküzdenünk a tervezett szobor megépítéséért?

Papp Ferenc a megemlékezések szervezője

Hivatkozás: magyarszo.com/fex.page:2012-03-01_Alaposan_kifaggattak.xhtml
Galéria

 

Felhívások, események
Könyvbemutató és emlékérem átadás Temerinben 2021. május 28. 17 óra
A Magyar Országgyűlésbe behívott délvidéki felsőházi és képviselőházi tagok Részletek Botlik József: Nemzetünket szolgáták című kötetből
Keskenyúton Emlékérem 2020 a temerini Szabó család a díjazott
„Akikért nem szólt a harang”
2020. november 29.
Idén is imádkozzunk együtt az 1944-45-ös délvidéki áldozatok lelki üdvéért!
2020. november 29.
Kronológia (1914-2016)
Folyamatosan frissülő naptár rovatunkban a délvidéki magyarság XX. századi történetében keresgélhet Vékás János és Mák Ferenc kronológiája alapján, kiegészítve azt az 1944-45-ös délvidéki magyarirtás közvetlen és részletes történéseivel.