"Akikért nem szólt a harang"2018. november 25.

„AKIKÉRT NEM SZÓLT A HARANG”

Szentmise és megemlékezés

az 1944-45-ös DÉLVIDÉKI VÉRES ESEMÉNYEK 74. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

SZENTMISE

Időpont: 2018. november 25.  13 óra 15 perc

Helyszín: Szent István-bazilika

 (Budapest, V. Szent István tér)

A misét Zélity Mihály bezdáni plébános celebrálja.

Concelebrál: dr. Juhász Gábor vizafogói plébános

Közreműködik: Hunyadi Gábor kántor

A szentmise nyilvános.

***

Megemlékezés

Az áldozatok emlékére és a Délvidékről szervezetten érkező ~ 250 zarándokok tiszteletére,
szervezett programon bemutatásra kerül

Baranyi István-Molnár Tibor: Mohol 1944-45 című kötete.

Műsorvezető: Banner Géza  

Közreműködik: Kóka Rozália 

A zarándokokat fogadja: Csibi Krisztina, a Magyarság Háza Igazgatója

Köszöntőt mond: Schmittné Makray Katalin, a rendezvény védnöke

A megemlékezés zártkörű.

Mondjátok el gyerekeiteknek! Ez is a magyar történelem része!

„A délvidéki magyarok tízezrei ellen elkövetett kommunista népirtás bűn volt.
Ennek megállapításához és kimondásához nem szükséges semmi más, csak józanész és keresztény erkölcs. Nem szükséges, hogy a magyar és a szerb utókor, politikusok és történészek számháborút folytassanak egymással, nem szükséges áldozati véralgebrát folytatni, nem szükséges kölcsönös szenvedéstörténeti versengésbe fogni, és nem szükséges bármikor visszájára fordítható történelmi ok-okozati összefüggésekbe bonyolódni. Mindez nem szükséges ahhoz, hogy józan eszünk és keresztény erkölcsünk alapján megállapíthassuk: ami 1944–45 fordulóján a délvidéki magyarsággal történt, az Isten és ember előtt is bűn volt.”

Kövér László, az Országgyűlés elnöke

A szentmisét és a Délvidékről érkező ~300 zarándok programját a Keskenyúton Alapítvány és a Magyarság Háza szervezi a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával.

Galéria

 

Felhívások, események
Könyvbemutató Péterrévén 2022. július 23.
Megjelent!!
Pintér József: ... és megszólaltak a szülőföld néma sebei
Megjelent!!!
Domonkos László: Délvidéki capricciók
Léphaft Pál rajzaival
„AKIKÉRT NEM SZÓLT A HARANG”

"Kedves testvérek, köszönöm nektek, hogy eljöttetek Délvidékről,

Könyvbemutató és emlékérem átadás Temerinben 2021. május 28. 17 óra
Kronológia (1914-2016)
Folyamatosan frissülő naptár rovatunkban a délvidéki magyarság XX. századi történetében keresgélhet Vékás János és Mák Ferenc kronológiája alapján, kiegészítve azt az 1944-45-ös délvidéki magyarirtás közvetlen és részletes történéseivel.