Elismerték a járeki táborban töltött időt!

Bozóki Antal

Rehabilitálási jogok

Több mint négyévi közigazgatási eljárás után, a Tartományi Nyugdíj- és Rokkantbiztosítási Alap (2015. április 16-i keltezéssel) határozatot hozott, amellyel „külön szolgálati időnek” ismerte el, kétszeres terjedelemben a járeki táborban eltöltött időt.

A közigazgatási eljárás még 2012. április 12-én lett beindítva és csak most ért véget.

A határozat ellen fellebbezni a Köztársasági Nyugdíj- és Rokkantbiztosítási Alaphoz, a végzés kézhezvételétől számított 15 napos határidőn belül lehet.

A kérelmező 1941-ben született Csurogon. Gyermekként, 1945. január 23-án – a család többi tagjával együtt –, a járeki táborba hurcolták, ahol kilenc hónapot töltött. Most ezt az időszakot kétszeres terjedelemben, vagyis egy év hat hónap terjedelemben ismerte el neki a nyugdíjbiztosító. Ennek alapján jogosultságot szerzett nyugdíjának a kiigazítására, illetve a növelésére, a (most már) megnövel szolgálati évekkel alapján. 

TÖRVÉNY A REHABILITÁCIÓRÓL

Nyugdíjra jogosító idő
22. szakasz

A rehabilitált személy számára a szabadságvesztésének az idejét megduplázva nyugdíjra jogosító időnek ismerik el.
A rehabilitált személy részére a szabadságvesztése utáni munkanélküli időszakot nyugdíjra jogosító időnek ismerik el valóságosnak tekintett időszakként legfeljebb kétévi időtartamra, abban az esetben, ha a munkanélküliség az ebben a törvényben leírt jog- és szabadságsértések miatt következett be.

Havi térítmény (külön pótlék)
23. szakasz

A rehabilitált személy, akinek a 22. szakasz értelmében elismerték a nyugdíjra jogosító időt, legkevesebb nyolc évre szólóan havi térítményre (külön pótlékra) jogosult a Szerbia Köztársaságban az előző évben elért havi átlagfizetés 50 százalékának a magasságában.
A külön pótlék elszámolását, egybehangolását és kifizetését a Köztársasági Rokkantsági és Nyugdíj-biztosítási Alap végzi.

A rehabilitálási törvény 23. szakasza előlátja a rehabilitált személy azon jogát is, hogy – amennyiben elismerték számára „a külön szolgálati időt, legkevesebb nyolc évre szólóan – havi térítményre (külön pótlékra) jogosult, a Szerb Köztársaságban az előző évi átlagfizetés 50% értékében”.

            A Nyugdíjbiztosító elutasította viszont a rehabilitálási törvény 23. szakaszára alapozott kérelmet, vagyis hogy ismerje el a „külön pótlékra” való jogosultságot is.

            – Mivel nevezettnek, a megállapított tényállás szerint, egy év hat hónap terjedelemben lett elismerve a  nyugdíjra jogosító idő, nem teljesültek a rehabilitálási törvény 23. szakaszában előírt feltételek a havi térítmény (külön pótlék) elismerésére, tekintettel arra, hogy a  rehabilitálási törvény 23. szakaszában a havi pénzbeli térítmény (külön pótlék) elismerésének előírt feltétele, hogy a rehabilitált személynek legalább nyolc év lett elismerve, a törvény 22. szakasza értelmében – olvasható a határozat kimondó részének negyedik bekezdésében.

 

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) köztársasági parlamenti képviselőit, és természetesen a párt vezetőjét (az mellett, hogy a zsablyai, csúrogi és mozsori magyarokra vonatkozóan a kollektív bűnösség csak 2014. október 30-ától előre nézve szűnt meg), politikai, szakmai és erkölcsi felelősség terheli, mivel a gyűjtőbor(ok)ba zárt vajdasági magyarok közül – a törvény ilyen megfogalmazása miatt – szinte alig számíthat valaki erre a „külön pótlékra”. Az is csak hosszadalmas, sok kitartást igénylő eljárás után.

 

Újvidék, 2015. április 24.


Hivatkozás: bozokiantal.blogspot.com/search/label/Rehabilit%C3%A1l%C3%A1si%20t%C3%B6rv%C3%A9ny

 

Felhívások, események
Tüntetést szerveztek Újvidéken, az ártatlan áldozatok épülő emlékhelyénél 2022. július 11.
„Megkérdőjelezhetetlen az emlékhely létjogosultsága” 2022. július 12.
Tiltakozás a műemlék ellen 2022. július 11.
Minden ártatlan áldozat emlékhelye 2022. JÚLIUS 6.
"Polgári Magyarországért" díj a Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítványnak

Ma sem mondhatunk le az igazságról és az igazi emberi jogokról

Kronológia (1914-2016)
Folyamatosan frissülő naptár rovatunkban a délvidéki magyarság XX. századi történetében keresgélhet Vékás János és Mák Ferenc kronológiája alapján, kiegészítve azt az 1944-45-ös délvidéki magyarirtás közvetlen és részletes történéseivel.