1945-08-23


Jugoszlávia Ideiglenes Népképviselőháza elfogadta az agrárreformról és kolonizációról szóló törvényt, amellyel a tulajdonviszonyok megváltoztatása által is igyekezett megerősíteni hatalmi monopóliumát. A 18. szakasz pedig 500 000 katasztrális holdban jelölte ki annak a külön földalapnak a területét, amelyre Bácskában, Bánátban, Baranyában és Szerémségben a német nemzetiségű személyektől konfiskált földre a Jugoszláv Hadsereg harcosait és a törvény 16. szakaszában meghatározott egyéb személyeket telepítenek, akik e célból jelentkeznek, és kötelezik magukat arra, hogy e földeken megtelepednek és családjukkal együtt megművelik. Ez az intézkedés gyengítette a nemzeti kisebbségek gazdasági erejét és jelentősen megváltoztatta a terület etnikai összetételét. Megkezdődött Vajdaság második szervezett kolonizációja, amely során összesen kb. 500 000 szerb család, vagyis mintegy 250 000 telepes érkezett Vajdaságba.

 

Felhívások, események
Könyvbemutató Péterrévén 2022. július 23.
Megjelent!!
Pintér József: ... és megszólaltak a szülőföld néma sebei
Megjelent!!!
Domonkos László: Délvidéki capricciók
Léphaft Pál rajzaival
„AKIKÉRT NEM SZÓLT A HARANG”

"Kedves testvérek, köszönöm nektek, hogy eljöttetek Délvidékről,

Könyvbemutató és emlékérem átadás Temerinben 2021. május 28. 17 óra
Kronológia (1914-2016)
Folyamatosan frissülő naptár rovatunkban a délvidéki magyarság XX. századi történetében keresgélhet Vékás János és Mák Ferenc kronológiája alapján, kiegészítve azt az 1944-45-ös délvidéki magyarirtás közvetlen és részletes történéseivel.