1945-04-07


Szerbia Szkupstinájában Jovan Veselinov Žarko ismertette Vajdaság Népfelszabadító Főbizottságának április 6-i határozatát Vajdaságnak Szerbiához való csatlakozásáról, többek között kijelentve: "Tekintettel arra, hogy Vajdaságban a szerbek relatív többségben élnek, a Népfelszabadító Főbizottság kifejtette azon óhaját, hogy Vajdaság a föderális Szerbia tagja legyen. Vajdaság összes népei ilyen döntés mellett vannak. [...] A Vajdaságban nemzetiségek is élnek. Ügyük az AVNOJ szellemében nyer elintézést. A németeket kizártuk nemzetiségeink sorából [...] Büntetjük és meg fogjuk büntetni a magyarság soraiból azokat, akik a Horthy-hóhérokkal együtt ölték a szerb népet és a Vajdaság más szláv lakosságát. A becsületes magyarok tartományunkban élvezik mindazokat a jogokat, amelyek nekik mint nemzetiségnek járnak. [...]"

 

Felhívások, események
Könyvbemutató Péterrévén 2022. július 23.
Megjelent!!
Pintér József: ... és megszólaltak a szülőföld néma sebei
Megjelent!!!
Domonkos László: Délvidéki capricciók
Léphaft Pál rajzaival
„AKIKÉRT NEM SZÓLT A HARANG”

"Kedves testvérek, köszönöm nektek, hogy eljöttetek Délvidékről,

Könyvbemutató és emlékérem átadás Temerinben 2021. május 28. 17 óra
Kronológia (1914-2016)
Folyamatosan frissülő naptár rovatunkban a délvidéki magyarság XX. századi történetében keresgélhet Vékás János és Mák Ferenc kronológiája alapján, kiegészítve azt az 1944-45-ös délvidéki magyarirtás közvetlen és részletes történéseivel.