"Akikért nem szólt a harang"


2014. november 30. 13 óra 15 perc

SZENTMISE AZ 1944-45-ös DÉLVIDÉKI ESEMÉNYEK 70. ÉVFORDULÓJÁN

2014. november 30-án 13 óra 15 perckor

a SZENT ISTVÁN BAZILIKÁBAN

(Budapest, V. Szent István tér)

A misét celebrálja Zélity Mihály bezdáni plébános, koncelebrálnak Juhász Gábor vizafogói plébános és Papp Tihamér ferences atya Mátraverebély-Szentkútról 

Mondjátok el gyerekeiteknek!               Ez is a magyar történelem része!

1942 januárjában-februárjában a Délvidéken állomásozó magyar honvédcsapatok és csendőralakulatok egy része által végrehajtott partizánvadász-razziákban 3309 (más források szerint 3340), főleg szerb nemzetiségű ember vesztette életét. Az 1942-ben elkövetett bűnös túlkapások, gyilkosságok napfényre kerültek és feltárták az eseményeket, felelősségre vonták a bűnösöket.   Cseres Tibor Hideg napok című regényéből film is készült, magyar bocsánatkérésként, az áldozatokért.

Az 1942-es „hidegnapok” után két és fél évvel jöttek a titói partizán vérengzés napjai. Az eltelt húsz esztendő kutatásai egyértelműen igazolják, hogy 1944-45-ben Délvidéken különleges kegyetlenséggel,  szervezett magyarirtás folyt, a terület eldélszlávosítása érdekében. Legalább százharminc helységben történtek atrocitások. Több mint hatvan tömegsír helye azonosítható, de sok halottat egyszerűen  a Tiszába és a Dunába dobtak.

Több, mint nyolcvan munkatábor működött Délvidék szerte, ahová a német lakosság mellett nagy számban magyarokat is elhurcoltak. Az ítélet nélkül  kivégzettek bűnösségét utólagosan, hamis vádak, feljelentések alapján próbálták meg alátámasztani. A magyar állam határozott fellépésének és a helyi politikai erőknek köszönhetően a 70. évfordulóra Csurog és Mozsor magyarjairól levették a kollektív bűnösség hamis bélyegét.

2014. november 30-án a Bazilikában és szerte a világon, ahol magyarok élnek, imádkozzunk együtt az ártatlanul elpusztítottakért, emlékezzünk meg a második világháború minden délvidéki áldozatáról és gondoljunk hálás szívvel azokra, akik a kisebbségi lét nehézségeit vállalva őrzik halottaink emlékét.

A szentmisét és a kapcsolódó rendezvényeket a Keskenyúton Alapítvány szervezi,

a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.

Kapcsolódó cikkek:

Galéria

 

Felhívások, események
„AKIKÉRT NEM SZÓLT A HARANG”

"Kedves testvérek, köszönöm nektek, hogy eljöttetek Délvidékről,

Könyvbemutató és emlékérem átadás Temerinben 2021. május 28. 17 óra
A Magyar Országgyűlésbe behívott délvidéki felsőházi és képviselőházi tagok Részletek Botlik József: Nemzetünket szolgáták című kötetből
Keskenyúton Emlékérem 2020 a temerini Szabó család a díjazott
„Akikért nem szólt a harang”
2020. november 29.
Kronológia (1914-2016)
Folyamatosan frissülő naptár rovatunkban a délvidéki magyarság XX. századi történetében keresgélhet Vékás János és Mák Ferenc kronológiája alapján, kiegészítve azt az 1944-45-ös délvidéki magyarirtás közvetlen és részletes történéseivel.