Ez a kinyomtatott oldal a keskenyut.hu honlapjáról
(www.keskenyut.hu) származik.


Kitaposott úton az Isten házába

A hit iránti gyűlölettől elszenvedett vértanúság kivizsgálása a feladata annak a testületnek, amely advent első vasárnapján esküt tett a pasaréti templomban. Erdő Péter bíboros–prímás november 27-én tartott ünnepélyes zsolozsmán rendelte el a hét ferences, Károlyi Bernát és társai boldoggá avatási eljárásának megindítását.

A zsolozsmát követően esküt tettek a főpásztor által kinevezett szakértők, akik az egyházmegyei eljárást végző bizottság tagjai lesznek. Az ünnepségen részt vettek a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány tagjai és zarándokok azokról a településekről, ahol a vértanú szerzetesek 1944 és 1954 között mártíriumot szenvedtek.
„Szégyenkezve és büszkén állok itt ferences közösségem nevében – mondta a bíborost köszöntő beszédében Magyar Gergely ferences provinciális a zsúfolásig megtelt ferences templomban. – Szégyenkezve, mert sehol sem vagyunk attól, amit elődeink, vértanú testvéreink megtettek. Ugyanakkor büszkén, mert a magunkénak tudhatjuk őket. Örömmel tölt el bennünket, hogy olyan testvéreink vannak, akik – bízunk benne – már Isten színe előtt könyörögnek értünk, hogy mi is oda juthassunk, ahová ők már eljutottak. Kérem bíboros atyát, hogy az egyház nevében segítse elő ezeknek a testvéreinknek a boldoggá avatását.”
Az esztergom-budapesti érsek a következő szavakkal nyitotta meg az eljárást: „Isten szolgája Károlyi Bernát és hat társa boldoggá avatási ügyének megindítását ezennel elrendelem. Kérem a híveket, hogy imájukkal kísérjék az Isten nagyobb dicsőségére és Egyházunk épülésére megkezdett munkánkat.”
Ezt követően esküt tettek a bizottság tagjai, elsőként a püspöki megbízott, aki az oltárra helyezett evangéliumos könyvet érintve, a bíboros felé fordulva a következőket mondta: „Én, Papp Mikós püspöki megbízott esküszöm, hogy híven és szorgalommal hajtom végre feladatomat Isten szolgái Károlyi Bernát és hat társa feltételezett és a hit iránti gyűlölettől elszenvedett vértanúságának vizsgálatában.”
Ugyanezt cselekedte Kránitz Mihály promotor justitiae, Kovács Gergely jegyző, Kálmán Peregrin viceposztulátor és Kahler Frigyes, Varga Kapisztrán valamint Soós Viktor, a történeti bizottság tagjai.
„Betlehem titka a kereszt misztériumában teljesedik be – mondta szentbeszédében Kálmán Peregrin. – E kereszt előtt állva megdöbbenve látjuk, hogy Isten nemcsak szétszakította az ég felhőit és alászállt, miként ezt az adventi imádságokban kérjük, hanem leszállt a föld poklába, hogy Ádám egyetlen fiának se kelljen nélkülöznie az Úr közelségét. S hogy ez a közelség a pokolban is adott, ezt épp a vértanúk mutatják meg számunkra. Így vagyunk ezzel ferences testvéreink esetében is, hiszen mindazok, akik Újvidéken, a lágerben találkoztak Kovács Kristóf vagy Körösztös Krizosztom atyával, akik kísérői voltak Hajnal Zénó atyának a golai úton, vagy akik együtt raboskodtak Kiss Szaléz vagy Lukács Pelbárt testvérünkkel a gyűjtőtáborban, Károlyi Bernát és Kriszten Rafael atyával az ÁVO pincéiben, ők a szerzetesek jelenléte által Isten közelségét tapasztalták meg. Amikor testvéreink föloldoztak, bátorítottak, rabtársaik sebeit ápolták, vagy csak csendesen viselték a szenvedés keresztjeit, a 20. század poklaiba alászállt Isten ölelte szívére az ott raboskodókat.”
Mindszenty bíboros egy prédikációjában arról beszélt, hogy gyermekkorában adventben akkora hó volt a falujukban, hogy egyedül nem tudott eljutni a templomba a rorátéra. Édesapja azonban előtte haladt, és neki nem volt más dolga, mint a csizma taposta lábnyomokat követve eljutni Isten házába. „Így vagyunk ezzel mi testvéreink esetében is, akiknek a boldoggá avatási eljárását a mai napon megkezdjük. Ők a 20. század viharaiban utat tapostak számunkra. Utat, amelyhez mérhetjük magunkat, az ő nyomukban eljuthatunk Krisztushoz, aki utat nyit számunkra az Atyához” – mondta a viceposztulátor.
A boldoggá avatási per ünnepélyes megnyitásán résztvevő szerzetesek és hívek a zsolozsma előtt megtekintették a hét ferences vértanú életét bemutató, erre az alkalomra készített filmet, amely megrendelhető a ferences rendtartomány központjában.
 

© keskenyut.hu 2012-02-17