Ez a kinyomtatott oldal a keskenyut.hu honlapjáról
(www.keskenyut.hu) származik.


Délvidék: precedensértékű kártérítés

Magyar Nemzet, 2012. február 9., 5. oldal

Nem vagyoni kártérítésként kétmillió forintot ítélt meg egy szerb bíróság Zagyva Mérey Emmának, akinek az édesapját Tito kommunista partizánjai gyilkolták meg 1944-ben Zomborban. Ez lehet az első olyan eset, amikor a 30-40 ezer áldozatot követelő délvidéki magyarirtás miatt Szerbia jóvátételt fizet egy áldozat hozzátartozójának. Az ítélet nem jogerős.


Megszületett az első kártérítési ítélet Szerbiában az 1944– 45-ös délvidéki magyarirtás kapcsán. A zombori városi bíróság a napokban 750 ezer dinárt mintegy kétmillió forintot) ítélt meg Zagyva Mérey Emmának, akinek az édesapját válogatott kínzások után gyilkolták meg a szerb kommunista partizánok 1944 decemberében. Mérey István szíjgyártó mestert annak ellenére végezték ki, hogy a magyar honvédség 1941-es bevonulásakor az ő személyes közbelépésének köszönhetően menekült meg a biztos haláltól kétszáz szerb ember. Ugyanis az életével kezeskedett azért, hogy a partizángyanús személyek nem rejtegetnek fegyvert – és szerencsére végül a magyar katonák sem találtak ilyesmit a házaikban. A megmentett szerbek hálából egy levelet írtak, amelyben kijelentették, Méreynek köszönhetik az életüket. Azonban az 1944-ben Zomborba bevonuló szerb partizánok mégis elhurcolták a szíjgyártó mestert, majd többnapi kínzás után egy éjszaka meztelenül, véresen kiterelték a disznólegelőre, ahol többekkel együtt agyonlőtték. Bár a későbbi jugoszláv hatalom tudta, hogy több ezer magyar áldozat tömegsírját rejti a föld, évekkel később mégis buszpályaudvart emeltek a disznólegelő helyén, így lehetetlenítve el a halottak exhumálását, méltó eltemetését.
Zagyva Mérey Emma 2007 júniusában elsőként fordult a szerb bírósághoz, kérve apja rehabilitálását. 2007. november 25-én a zombori körzeti bíróság kimondta, Mérey István politikai, ideológiai üldöztetés áldozata lett, és ártatlanul gyilkolták meg Tito partizánjai. A rehabilitálás után indította meg a precedensértékű kártérítési pert a szerb állam ellen Zagyva Mérey Emma, aki az átélt borzalmak és megaláztatás miatt egymillió dinár nem vagyoni kártérítést kért. Az elsőfokú szerb bíróság 750 ezer dinárt ítélt megalapozottnak. A határozat ellen a szerb állam február 15-ig fellebbezhet, és ha ezzel nem él, a döntés jogerőre emelkedik.
A most 78 éves Zagyva Mérey Emma a délszláv háború idején fiával együtt Magyarországra menekült, most Bajánsenyén él, és 30 ezer forintos öregségi juttatásból próbálja eltartani magát. Abban, hogy kilátástalan anyagi helyzete ellenére sikerre vihette a pert, komoly szerepe volt az őt fölkaroló Trianon Múzeum Alapítványnak, a Keskenyúton Alapítványnak, a település polgármesterének és a helyi református lelkésznek. Cseresnyés Magdolna, a Keskenyúton Alapítvány kuratóriumi elnöke lapunknak úgy nyilatkozott: nagy örömmel fogadták az elsőfokú ítéletet, és bíznak benne, hogy a szerb állam nem fellebbez majd, így megkímélik az idős asszonyt egy elhúzódó másodfokú eljárástól. Azonban akárhogyan is dönt Szerbia, Zagyva Mérey Emma folytatja a jogi küzdelmet, hiszen szeretné visszaszerezni édesapja jogtalanul elkobzott zombori bőrüzemét – tette hozzá.
Szerbiában tavaly október 6-án lépett életbe az új kárpótlási törvény, amely a kollektív bűnösség elve alapján kizárta volna a jóvátételből a magyar és a német kisebbséget. Emiatt Magyarország kilátásba helyezte, hogy megvétózza Szerbia uniós tagjelöltségét. Erre déli szomszédunk a 2011. december 5-én elfogadott rehabilitációs törvénnyel próbálta a helyzetet orvosolni, de a lapunk által megkérdezett szakértők szerint erősen kétséges, hogy ez eredményes lesz-e a magyar károsultak esetében.

© keskenyut.hu 2012-02-10