Ez a kinyomtatott oldal a keskenyut.hu honlapjáról
(www.keskenyut.hu) származik.


Járekon áthelyezték az emlékkereszteket

Szeptember 10-én, szombaton délelőtt tíz órakor német küldöttég érkezik az újonnan kijelölt helyre egy autóbusznyi egykori internáltnak és hozzátartozóiknak a kíséretében, de jelen lesznek a temerini községi elnök valamint a járeki és temerini helyi közösségek vezetői is.

A VMDP temerini szervezete és Gusztony András temerini polgármester erkölcsi támogatásával a járeki helyi közösség a Duna menti Svábok Világszervezete alelnökével egyeztetve az elmúlt napokban egy a korábbinál méltóbb helyre telepítette át mind a németek, mind pedig a magyarok által korábban állított egy-egy emlékkeresztet. Az a parcella, ahol mostantól egy kis mesterséges domb tetején látható a szorosan egymás mellett álló két fakereszt, községi tulajdonban van, és nincs messze sem a mostani, sem az egykori német temetőtől, illetve a tömegsíroktól, ahol több mint hat és fél ezer egykori német és magyar internált nyugszik. Ismeretes, hogy a Magyar Koalíció pártjai évek óta kérik egy tisztességes emlékhely kijelölését, mindez azonban ez idáig községi tanács szerb pártjainak ellenállásába üközött. Velük szemben az ellenzékben levő Szerb Radikális Párt befolyását élvező járeki helyi közösségi vezetés az utóbbi időben nagyfokú nyitottságot tanúsított egy tartós emlékhely kialakításának kérdésében, melyre az említett parcella kiválóan alkalmas volna. Mivel a községi tanácstól az eddigiek alapján aligha várható pozitív döntés, Csorba Béla a legközelebbi képviselő-testületi ülésen határozati javaslatot kíván beterjeszteni az ügyben.

Szeptember 10-én, szombaton délelőtt tíz órakor német küldöttég érkezik az újonnan kijelölt helyre egy autóbusznyi egykori internáltnak és hozzátartozóiknak a kíséretében, de jelen lesznek a temerini községi elnök valamint a járeki és temerini helyi közösségek vezetői is.

© keskenyut.hu 2011-05-20