Ez a kinyomtatott oldal a keskenyut.hu honlapjáról
(www.keskenyut.hu) származik.


132/2004. (XII. 14.) OGY határozat a délvidéki magyarokkal szemben a kollektív bűnösség elve alapján elkövetett véres cselekmények 60. évfordulóján

Az Országgyűlés

- megerősítve a Magyar Köztársaság elkötelezettségét az Alkotmányban lefektetett demokra­tikus alapjogok, a demokrácia és a humanizmus eszméi iránt;

- határozottan elítélve mindenfajta diktatórikus rendszert, illetve diktatúrára való törekvést, amely megfosztja állampolgárait az emberi méltóságtól és elidegeníthetetlen szabadságjogai­tól;

a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés elítéli a II. világháború során és azt követően a kollektív bűnösség elvére alapozott politikai döntéseket és erőszakos cselekedeteket, amelyekkel egyéneket, egyes nép­csoportokat, közösségeket megsemmisítettek, lakóhelyük elhagyására kényszerítettek, emberi és politikai jogaikat korlátozták. Ezek sorába tartoznak a délvidéki magyarok elleni 60 évvel ezelőtt, a jugoszláv katonai közigazgatás alatt elkövetett véres cselekmények.

2. Az Országgyűlés megrendülten emlékezve szolidáris az 1944 októbere és 1945 nyara kö­zött megkínzott, kivégzett, szülőföldjéről elűzött és koncentrációs, valamint kényszermunka-táborokban fogva tartott ártatlan áldozatokkal: a több tízezer magyar halottal, hozzátartozóik­kal és leszármazottaikkal, valamint valamennyi túlélővel.

3. Az Országgyűlés sürgeti, hogy a térség országainak szakértői együttes munkával tárják fel az itt élő népek közös történelmének összefüggéseit, dolgozzák fel és mutassák be esemé­nyeit. Kiemelkedően fontos a közelmúlt történéseivel való foglalkozás, mert az jelentős mér­tékben segítené a szembenézést a múlttal és megnyithatja az utat a történelmi traumák feldol­gozása felé.

4. Az Országgyűlés kifejezi azt a reményét, hogy a totalitárius rendszerek térségbeli bukását követően mintegy másfél évtizeddel szűkebb és tágabb régiónk háborúktól és társadalmi ka­taklizmáktól annyit szenvedett népei számára megnyílik az út, hogy az egységesülő Európá­ban újra megtalálják méltó helyüket, és nyelvükkel, kultúrájukkal újból részt vehessenek sok­színű kontinensünk fejlődését szolgáló együttműködésében.

© keskenyut.hu 2011-06-28