Ez a kinyomtatott oldal a keskenyut.hu honlapjáról
(www.keskenyut.hu) származik.


1945-08-23

Jugoszlávia Ideiglenes Népképviselőháza elfogadta az agrárreformról és kolonizációról szóló törvényt, amellyel a tulajdonviszonyok megváltoztatása által is igyekezett megerősíteni hatalmi monopóliumát.

A 18. szakasz pedig 500 000 katasztrális holdban jelölte ki annak a külön földalapnak a területét, amelyre Bácskában, Bánátban, Baranyában és Szerémségben a német nemzetiségű személyektől konfiskált földre a Jugoszláv Hadsereg harcosait és a törvény 16. szakaszában meghatározott egyéb személyeket telepítenek, akik e célból jelentkeznek, és kötelezik magukat arra, hogy e földeken megtelepednek és családjukkal együtt megművelik. Ez az intézkedés gyengítette a nemzeti kisebbségek gazdasági erejét és jelentősen megváltoztatta a terület etnikai összetételét. Megkezdődött Vajdaság második szervezett kolonizációja, amely során összesen kb. 500 000 szerb család, vagyis mintegy 250 000 telepes érkezett Vajdaságba.

© keskenyut.hu 2015-03-03